Έργα

Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ιόνιοι Νήσοι, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα / Κοινωνικές Υποδομές - Άλλο
Κεντρική Μακεδονία / Μεταφορές
Θεσσαλία / Περιβάλλον - Νερό
Κεντρική Μακεδονία / Μεταφορές
Αττική / Κοινωνικές Υποδομές - Άλλο
Δυτική Μακεδονία / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία, Κοινωνικές Υποδομές - Άλλο