ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
04.10.2022
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2.5 έτη/years κατασκευή /1,5 έτη/years πλήρωση ταμιευτήρα
Διάρκεια Λειτουργίας:
26 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
175.5 εκ./mn. €