Έργα

Αττική / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία, Κοινωνικές Υποδομές - Άλλο
Νότιο Αιγαίο / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία
Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση 13 νέων σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρόδου.
Κρήτη / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία
Δυτική Ελλάδα / Περιβάλλον - Απορρίματα
Κεντρική Μακεδονία / Περιβάλλον - Απορρίματα