Audit Bodies

Υ.Α. 101297/20.10.2022 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 126247/30-11-2016 Υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.Δ. 33/2011 (Α΄83), και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών»
Auditors' Ethics Guide
Υ.Α. 45259/16.4.2021 (ΦΕΚ 1978/Β/14.5.2021) «Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016"»
Υ.Α. 67977/30.6.2020 (ΦΕΚ 2838/Β/13.7.2020) «Σύσταση της Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δειγματοληπτικού Ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων και καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων ειδικοτήτων των λοιπών επαγγελματιών που απαιτούνται για την διενέργεια τελικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016»
Υ.Α. 134068/23.12.2019 (ΦΕΚ 4874/Β/30.12.2019) «Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016»
Υ.Α. 65920/21.6.2019 (ΦΕΚ 2582/Β/27.6.2019) «Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016»
Υ.Α. 118699/31.10.2017 (ΦΕΚ 3929/Β/8.11.2017) «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016»
Υ.Α. 26226/3.3.2017 (ΦΕΚ117/Υ.Ο.Δ.Δ./13.3.2017) «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016.»
Y.A. 122368/21.11.2016 (ΦΕΚ 3800/Β/25.11.2016) «Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.Δ. 33/2011 (Α΄ 83), και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών»