Framework

4887/2022

L. 4887/2022 "Development Law - Greece Strong Growth"
N. 4914/2022 “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδo 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ 61/Α΄/21.3.2022), άρθρα 78-82, 85
Ν. 4949/2022 “Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 …” (ΦΕΚ 126/Α/30.6.2022), άρθρα 71-73

4399/2016

Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας- Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 117/Α΄/22.6.2016) ......
Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6.12.2016), άρθρο 19
Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α΄/29.9.2017), άρθρα 18-22
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017, άρθρο 106: Τροποποιήσεις των αναπτυξιακών νόμων
N. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α'/11.12.2018), άρθρο 83: Τροποποίηση άρθρων 20, 76 και 77 του ν. 4399/2016
N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/1.4.2019), άρθρα 28-35
N. 4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 66/Α΄/25.4.2019), άρθρα 38-41
N. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α'/3.5.2019), άρθρο 58: Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων των νόμων 4399/2016 και 3908/2011
Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167/Α'/30.10.2019)
Ν. 4801/2021 “Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης…” (ΦΕΚ 83/Α΄/24.05.2021), άρθρα 33- 35
Ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» (ΦΕΚ 237/Α΄/7.12.2021)
«Greek Development Law 4399/2016 (English version)»

Ministerial decisions

Υ.Α. 91631/26.9.2022 (ΦΕΚ 5026/Β/26.9.2022)) «Ανάθεση στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (ΕΦΕΠΑΕ) της Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού ν. 4887/2022»
ΚΥΑ 77876/2.8.2022 (ΦΕΚ 4136/Β/3.8.2022) "Καθορισμός περιοχών της Επικράτειας που δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022 σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού".
ΚΥΑ 43965/30.11.1994 (ΦΕΚ 922/Β/14.12.1994) «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων…»
ΚΥΑ 58692/5.8.1998 (ΦΕΚ 870/Β/19.8.1998) “Είδος και έκταση των έργων… εκσυγχρονισμού…τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings)…».

Ministerial decisions -L. 4399/2016

Υ.Α. 97705/11.10.2022 "Παροχή διευκρινίσεων σε ζητήματα τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016"

Ministerial decisions -agricultural sector- L. 4887/2022

ΚΥΑ 59790/7.7.2023 (ΦΕΚ 4495/Β/2023) "Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 600.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενι- σχύσεων του ν. 4887/2022..."
ΚΥΑ 92195/27.9.2022 (ΦΕΚ 5052/Β/27.9.2022) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.00 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022..."
ΚΥΑ 92172/27.9.2022 (ΦΕΚ 5053/Β/27.9.2022) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων..."