Framework Department B'

L. 27/1975 ar. 25 Shipping Companies

Ν. 4712/2020 αρ. 44 & 45 Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης.
Ν. 5039/2023 - Τροποποίηση αρ. 44 & 45 του ν. 4712/2020 - Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης
L. 27/1975 ar. 25 Shipping Companies

Regulatory Decisions L. 27/1975

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2212.2-3/92749/20.12.2021 - Καθορισμός του είδους και του ποσού της τραπεζικής εγγύησης προς το Δημόσιο για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 καθώς και της διαδικασίας κατάπτωσης ή επιστροφής αυτών και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικών με την κατάθεση και διαχείρισή τους
Κοινή Υπουργική Απόφαση 3122.18/03/11.12.2013 - Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975.
Κοινή Υπουργική Απόφαση 1246.3/6/94/01.12.1994 - Υποβολή ετήσιων στοιχείων δραστηριότητας των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών που εγκατέστησαν γραφείο στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2234/94 καθώς και των εξομοιούμενων με αυτές ημεδαπών εταιρειών