Νέα / Ανακοινώσεις Ιδιωτικές Επενδύσεις

19.07.2023
Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης "Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα" στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝ