Οδηγοί Αξιολόγησης

Οδηγός Αξιολόγησης-Καθεστώς Ενισχύσεων "Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα" Ν. 4887/2022
ΟΔΗΓΙΕΣ για θέματα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων - Η επεξεργασία κάνναβης ως υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο στις διατάξεις του Ν. 4399/2016
3η Έκδοση ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα του Ν.4399/2016
3η Έκδοση ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το καθεστώς Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Ν.4399/2016
2η Έκδοση ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το καθεστώς των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Ν.4399/2016
ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στο καθεστώς Ενισχύσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του Ν.4399/2016. Εγκριτική πράξη υπ΄αριθμ. 35786-06/04/2020 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2η Έκδοση ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Ν. 4399/2016. Εγκριτική πράξη υπ' αριθμ. 83827 - 02/08/2018 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
2η Έκδοση ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/2016 Εγκριτική πράξη υπ' αριθμ. 54110/21-05-2018 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Ν. 4399/2016 (Εγκριτική πράξη με αριθμό 26061/20.11.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.)
Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων αρ. 128731/23.11.2017 «Οδηγίες εφαρμογής των τροποποιητικών διατάξεων για τον έλεγχο πληρότητας»
ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Ν. 4399/2016 (Εγκριτική πράξη υπ' αριθμ. 84306/28-07-2017 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης)