Ηγεσία

Νίκος Παπαθανάσης - Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης είναι μηχανολόγος μηχανικός (μέλος του ΤΕΕ), σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και έλαβε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Master) στη Διοικητική Επιστήμη και την Αεροναυπηγική.

Ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο το 1984 στην Αεροναυπηγική εταιρεία De Havilland (νυν Bombardier) στο Τορόντο. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιρειών εισηγμένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για εικοσιτέσσερα έτη.

Η εμπειρία του, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και την διοίκηση εταιρειών αστικών συγκοινωνιών δημοσίου ενδιαφέροντος, όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του ΗΣΑΠ Α.Ε και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. Από το 2008 έως το 2010 υπήρξε αιρετός Πρόεδρος του Εθνικού σκέλους του Ευρωπαικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ).

Στα τριανταπέντε χρόνια εργασιακής εμπειρίας του, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την ωρίμανση επενδύσεων, τον μετασχηματισμό και τον εξορθολογισμό λειτουργίας εταιρειών με συνακόλουθο αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Τον Ιούλιο του 2019 διορίστηκε από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για τη Βιομηχανία, το Εμπόριο και την Προστασία του Καταναλωτή ενώ τον Αύγουστο του 2020 διορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ.

 

Ορέστης Καβαλάκης - Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ

Ο Ορέστης Καβαλάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Queen Mary & Westfield College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
Έχει εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, τις εταιρικές αναδιαρθρώσεις και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, ενώ έχει εργαστεί και ως υπεύθυνος συμμόρφωσης σε μεγάλη διεθνή εταιρεία συμβούλων.

Διετέλεσε Σύμβουλος του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, υπεύθυνος για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του χειρίστηκε με επιτυχία μεγάλα επενδυτικά έργα.

Ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ τον Σεπτέμβριο του 2020. Στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του ανήκουν οι ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και οι συμβάσεις σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Είναι Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αναπτυξιακών Νόμων, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΣΔ) για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ, μέλος της Υπουργικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση και Ανάπτυξη των Λιμένων, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) και πολλών άλλων Επιτροπών.