Επικοινωνία

Θέματα Επενδυτικών Αναπτυξιακών Νόμων:

Υποβολή ερωτημάτων γίνεται μέσω της πλατφόρμας ehd.ependyseis.gr.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3258 801-4

 

Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων

τ: 210 3332262

e: infodesk@mnec.gr

 

Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων:

τ: 210 3332312, 210 3332333, 210 3332311

e: infodesk@mnec.gr, protokollo@mnec.gr

 

Γεν. Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:

τ: 210 333 2470

e: gensec.invest@mnec.gr

 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων

τ: 210 333 2577

e: gensec.invest@mnec.gr

 

Υπουργείο Ανάπτυξης

Νίκης 5-7, 10180, Σύνταγμα, Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας