Υποστηρικτικό Υλικό

Συνοπτική παρουσίαση του Ν. 4887/2022

Ν. 4887/2022- διαδικασία αξιολόγησης

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα 360" του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Επιχειρηματικότητας 360
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Πρότυπα κόστη Επιχειρηματικότητας 360

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων..." του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Αγροδιατροφής-Πρωτογενούς Τομέα & Μεταποίησης Πρωτογενούς Τομέα
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Εντάσεις ενίσχυσης - Ειδικές περιοχές ενίσχυσης & νησιά (ΝΕΟ-25.10.2022)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Πρότυπα κόστη αγροδιατροφής

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Eνίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Τουριστικών Επενδύσεων
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Εντάσεις ενίσχυσης - Ειδικές περιοχές ενίσχυσης & νησιά (ΝΕΟ-25.10.2022)
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Πρότυπα κόστη τουριστικών επενδύσεων