Έργα

Αττική / Κέντρα Δεδομένων
Κεντρική Μακεδονία / Κέντρα Δεδομένων
Πελοπόννησος / Τουρισμός
Στερεά Ελλάδα / Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων
Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία / Έρευνα και Καινοτομία
Αττική / Οικιστική Ανάπτυξη