Έργα

Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα / Ενέργεια
Κρήτη / Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), Ενέργεια
Δυτική Ελλάδα / Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), Ενέργεια
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη / Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), Ενέργεια
Κρήτη, Ήπειρος, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα / Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), Ενέργεια
Ήπειρος / Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), Ενέργεια
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη / Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), Ενέργεια