Έργα

Αττική / Τουρισμός
Αττική / Κέντρα Δεδομένων
Κεντρική Μακεδονία / Κέντρα Δεδομένων
Πελοπόννησος / Τουρισμός
Στερεά Ελλάδα / Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων