ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη ενός Μονοκλωνικού Αντισώματος με κωδικό DM-01 ως Βιολογική Θεραπεία στην Αντιμετώπιση Κακοηθών Νεοπλασιών εντός του Σύγχρονου Κανονιστικού Πλαισίου

Περιφέρεια:
Απόφαση ΔΕΣΕ:
αρ. 85 / 2023
Φορέας Υλοποίησης:
DEMO A.B.E.E.
Προϋπολογισμός:
44.690.600 €
Περιγραφή Έργου:

Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη ενός Μονοκλωνικού Αντισώματος με κωδικό DM-01 ως Βιολογική Θεραπεία στην Αντιμετώπιση Κακοηθών Νεοπλασιών εντός του Σύγχρονου Κανονιστικού Πλαισίου

Σχετικά έγγραφα: