Ανακοινώσεις με ετικέτα:

ΛΟΙΠΕΣ

29.11.2023
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης της υποδομής του ΠΣ-Αν, το σύστημα θα παραμείνει κλειστό για το διάστημα: Παρασκευή 01/12/2023 15:00 έως Σάββατο 02/12/2023 10:00.
10.04.2023
Ανακοίνωση για την χορήγηση παράτασης υποβολής των αιτήσεων στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο»