Νέα / Ανακοινώσεις Ιδιωτικές Επενδύσεις

15.03.2023
Πιστοποίηση επάρκειας μελών ΕΜΠΑ για τη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης των καθεστώτων του Ν. 4887/2022

Εκδόθηκε η αρ. 23389/14.3.2023 υπουργική απόφαση με την οποία πιστοποιείται η επάρκεια συμμετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης των καθεστώτων ενισχύσεων του Ν. 4887/2022 όσων εκ των μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ΠΔ 33/2011 πέτυχαν στις εξετάσεις της 23ης/2/2023. Οι επιτυχόντες αναφέρονται στο Παράρτημα της συνημμένης απόφασης.