Νέα / Ανακοινώσεις Ιδιωτικές Επενδύσεις

29.07.2022
Πληροφορίες για αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς της "Μεταποίησης-Εφοδιαστικής Αλυσίδας"

Κάθε ερώτημα που σχετίζεται με θέματα της Προκήρυξης του Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” υποβάλλεται αποκλειστικά στο Help Desk του  Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.) εδώ.