Νέα / Ανακοινώσεις Ιδιωτικές Επενδύσεις

08.02.2023
Yποβολή προεγκρίσεων επενδυτικών δανείων στα καθεστώτα ενισχύσεων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ενέργεια ανάρτησης προέγκρισης δανείου είναι διαθέσιμη στους υπόχρεους προς υποβολή επενδυτικούς φορείς, στο καθεστώς ενισχύσεων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ σύμφωνα με την ΥΑ 74086/21-07-2022 (Β’ 3890), καθώς και το καθεστώς ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, σύμφωνα με την Υ.Α. 79187/5-8-2022 (Β’ 4210), από 8  Φεβρουαρίου 2023 έως και 14 Φεβρουαρίου 2023  και αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις των υπόχρεων, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς και δεν είχαν προβεί στη σχετική ανάρτηση, λόγω μη έγκαιρης  πληροφόρησής τους για την ενεργοποίηση της σχετικής ενέργειας στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν) και σαφούς προσδιορισμού της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.

Προϋπόθεση υποβολής είναι η σχετική προέγκριση δανείου να έχει εκδοθεί προ της ημερομηνίας εκπνοής υποβολής του ως άνω δικαιολογητικού ήτοι έως 15 Δεκεμβρίου 2022 και έως 19 Ιανουαρίου 2023 αντίστοιχα.

Για την ανάρτηση του σχετικού δικαιολογητικού ακολουθείστε τις οδηγίες, όπως περιγράφονται στην από 9 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση της Υπηρεσίας (https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/anakoinoseis/ipovoli-proegkriseon-ependitikon-danion)