ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση της Παραγωγικής Δυναμικότητας της εταιρείας SUNLIGHT GROUP σε Ιδιόκτητο Οικόπεδο στο Νέο Όλβιο Ξάνθης

Απόφαση ΔΕΣΕ:
αρ. 82/2022
Φορέας Υλοποίησης:
SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός:
102.571.996,14 €
Περιγραφή Έργου:

Η επενδυτική πρόταση αφορά στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των στοιχείων μολύβδου – οξέος, την αυτοματοποίηση των γραμμών συναρμολόγησης μπαταριών τεχνολογίας λιθίου, τη δημιουργία νέου logistics center και την ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών industry 4.0. 

Σχετικά έγγραφα: