ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

«Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU)»

Περιφέρεια:
Τομέας:
Απόφαση ΔΕΣΕ:
αρ. 83/2023
Φορέας Υλοποίησης:
ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου
Προϋπολογισμός:
339.600.000 €
Περιγραφή Έργου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός Τερματικού Σταθμού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ / Liquified Natrural Gas - LNG) με Αγκυροβολημένη (πλωτή) Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (Floating Storage Regasification Unit-FSRU) και διασύνδεση αυτού, μέσω χερσαίου αγωγού, με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).  Η μονάδα FSRU θα διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ χωρητικότητας έως 210.000 m3 και δυνατότητας επαναεριοποίησης και διοχέτευσης στο σύστημα 132.000 KWh/ημέρα (48,2εκ. KWh ετησίως) με λειτουργία 24 ώρες τη μέρα / 365 μέρες το χρόνο.  

Το ΥΦΑ θα παραλαμβάνεται από πλοία ειδικά για την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας 263.000 m3 (τα οποία θα αγκυροβολούν παράλληλα στη μονάδα FSRU - ship to ship transfer) και θα αποθηκεύεται στις ειδικά σχεδιασμένες κρυογενικές δεξαμενές της μονάδας FSRU.

Στη συνέχεια, θα επαναεριοποιείται εντός της μονάδας και θα παροχετεύεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).  Εκτός της απευθείας παροχής του φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ υπάρχει δυνατότητα της μονάδας για μεταφόρτωση ΥΦΑ σε πλοία μικρότερης χωρητικότητας ή σε βυτιοφόρα φορτηγά.  Τέλος, η εγκατάσταση με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού, θα έχει τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής υδρογόνου στο Εθνικό δίκτυο (Hydrogen-ready).  Το επενδυτικό σχέδιο αφορά κυρίως στην κατασκευή της προβλήτας αγκυροβόλησης πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, στην αγορά και μετατροπή πλοίου σε μονάδα FSRU, καθώς και στην κατασκευή δικτύου αγωγών και υποδομών διασύνδεσης με το ΕΣΜΦΑ.

Σχετικά έγγραφα: