ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

SARONIDA OLYMPOS GOLF

Περιφέρεια:
Τομέας:
Απόφαση ΔΕΣΕ:
αρ. 19/2002
Φορέας Υλοποίησης:
ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
839.526.990 €
Περιγραφή Έργου:

Το έργο αφορά στην τουριστική αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης 6.694.949,00μ2 στην θέση Θέρμη ή Σκόρδι στην Σαρωνίδα Αττικής. 

Πρόκειται για μία σύνθετη ανάπτυξη δύο φάσεων με δύο βασικές χρήσεις, Τουρισμού - Αναψυχής και Παραθεριστικού Τουριστικού χωριού, σε ζώνες όπως θα καθοριστούν μετά την έγκριση ΕΣΧΑΣΕ. Θα περιλαμβάνει:

1. την δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων και λοιπών  τουριστικών υποδομών στα ζώνες Τουρισμού-Αναψυχής.

2. την χρήση ιδιωτικών δασικών εκτάσεων για την ανάπτυξη του γηπέδου Golf έκτασης 550 στρεμμάτων.

3. την κατασκευή ελικοδρομίου.

4. την εγκατάσταση ανεμογεννητριών ισχύος μέχρι 5MW καθώς και υποδομής αποθήκευσης ενέργειας.

5. την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων ισχύος 30MW και υποδομής αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 15MW σε επιφάνεια 350στρ.

6. την εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

7. την κατασκευή εσωτερικού δικτύου οδοποιίας

8. υπόγειες διαβάσεις (κάτω από την παραλιακή λεωφόρο) προς στην νέα διαμορφούμενη παραλία και τον προς κατασκευή τουριστικό λιμένα δυναμικότητας εξυπηρέτησης 250 σκαφών.

Σχετικά έγγραφα: