ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη ενός Μονοκλωνικού Αντισώματος με κωδικό DM-02 ως Βιολογική Θεραπεία στην Αντιμετώπιση Κακοηθών Νεοπλασιών εντός του Σύγχρονου Κανονιστικού Πλαισίου

Περιφέρεια:
Απόφαση ΔΕΣΕ:
αρ. 86/2023
Φορέας Υλοποίησης:
DEMO A.B.E.E.
Προϋπολογισμός:
44.433.967 €
Περιγραφή Έργου:

Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη ενός Μονοκλωνικού Αντισώματος με κωδικό DM-02 ως Βιολογική Θεραπεία στην Αντιμετώπιση Κακοηθών Νεοπλασιών εντός του Σύγχρονου Κανονιστικού Πλαισίου

Σχετικά έγγραφα: