ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επέκταση Δυναμικότητας Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής Προϊόντων Χάρτου

Περιφέρεια:
Φορέας Υλοποίησης:
INTERTRADE HELLAS A.B.E.E.
Προϋπολογισμός:
99876651,4 €
Περιγραφή Έργου:

Η επενδυτική πρόταση αφορά στην επέκτασης δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας με την απόκτηση σύγχρονων μηχανημάτων και ειδικότερα στην πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής πρώτης ύλης υψηλής ποιότητας Jumbo Rolls (παραγωγής πρωτογενούς χαρτιού «Tissue» με χρήση ανακυκλούμενου χαρτιού).

Σχετικά έγγραφα: