Έργα

Νότιο Αιγαίο / Τουρισμός
Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Πελοπόννησος, Θεσσαλία / Τηλεπικοινωνίες
Ιόνιοι Νήσοι / Τουρισμός