ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εκσυγχρονισμός, ενεργειακή αναβάθμιση και επέκταση (προβλήτα, μονάδες παραγωγής) βιομηχανικής μονάδας της Ravago Hellas Μ.Α.Β.Ε.Ε.

Περιφέρεια:
Απόφαση ΔΕΣΕ:
Aπόφαση ΔΕΣΕ 89/2023, ΦΕΚ 3209 Β / 16.5.2023
Φορέας Υλοποίησης:
Ravago Hellas Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Προϋπολογισμός:
72657472 €
Περιγραφή Έργου:

Περιγραφή:

Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα (Α1 και Α2) και από τρία συμπληρωματικά έργα (Β1, Β2 και Β3) και αποσκοπεί σε:

I.                     Βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας μέσω της βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,

II.                  Δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής νέων προϊόντων και

III.                 Αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της εγκατάστασης μέσω της αύξησης της δυνατότητας παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών.

Σχετικά έγγραφα: