ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

«HULL LOGISTICS PARK»

Περιφέρεια:
Απόφαση ΔΕΣΕ:
αρ. 88 / 2023
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΤΡΙΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
Προϋπολογισμός:
€244.164.841 €
Περιγραφή Έργου:

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενιαίας πρότυπης υπερσύγχρονης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και συνδυασμένων μεταφορών, ήτοι χερσαίων-θαλάσσιων-σιδηροδρομικών (tri-modal), στην περιοχή Ασπρόπυργου στη Δυτική Αττική.

Η περιοχή επέμβασης έχει επιφάνεια 291 στρέμματα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη ΒΙ.ΠΕ. Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, στο 17ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Η έκταση διαχωρίζεται από την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου σε δύο τμήματα, τμήμα Α (238 στρέμματα) και τμήμα Β, παραλιακό (53 στρέμματα). Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με υπέργεια ζεύγη (γέφυρα), που θα κατασκευαστεί. Η έκταση έχει μέτωπο προς τον κόλπο της Ελευσίνας, όπου θα κατασκευαστεί προβλήτας πρόσδεσης πλοίων, με τα αντίστοιχα λιμενικά έργα και τις απαραίτητες υποδομές για την φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων μέσω θαλάσσης. Επίσης, στα βόρεια, η έκταση συνορεύει με τη σιδηροδρομική γραμμή Θριάσιο-Νέο Ικόνιο, ήτοι με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η άμεση μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σε χώρες της Ευρώπης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 244,2 εκατ. ευρώ και αναμένεται, κατά την περίοδο λειτουργίας του,  να δημιουργηθούν 1.238 νέες θέσεις εργασίας (900 νέες θέσεις στις υποδομές και 338 για τη λειτουργία της προβλήτας).

Σχετικά έγγραφα: