Νέα / Ανακοινώσεις Ιδιωτικές Επενδύσεις

08.01.2024
Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" (α΄ κύκλος) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου