Νέα / Ανακοινώσεις Ιδιωτικές Επενδύσεις

24.07.2023
Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης "Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα" στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης