Νέα / Ανακοινώσεις Ιδιωτικές Επενδύσεις

08.01.2024
Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 74086/21-7-2022 προκήρυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου