Νέα / Ανακοινώσεις Στρατηγικές Επενδύσεις

30.11.2023
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 25/1/2024) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΜΕ- ΕΣΧΑΣΕ "ΣΚΑΡΛΕΤ ΜΠΗΤΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΜΕ- ΕΣΧΑΣΕ «Τουριστική Ανάπτυξη – Σύνθετη Τουριστική Μονάδα, περιοχή Πετροθάλασσας Ερμιονίδας» της εταιρείας «ΣΚΑΡΛΕΤ ΜΠΗΤΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."