Νέα / Ανακοινώσεις Στρατηγικές Επενδύσεις

26.01.2024
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 3/4/2024) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΜΠΕ -ΕΣΧΑΣΕ «ΚΟΡΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΜΠΕ- ΕΣΧΑΣΕ Ανέγερση Τουριστικού Συγκροτήματος στη θέση Ελιά Μυκόνου Δ.Κ. Άνω Μεράς, Δήμου Μυκόνου» με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΚΟΡΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»