Νέα / Ανακοινώσεις Στρατηγικές Επενδύσεις

20.12.2022
Δημοσιοποίηση ΣΜΠΕ ΕΣΧΑΣΕ «Ανάπτυξη Σύνθετου Πολιτιστικού, Εμπορικού, Επιχειρηματικού, Οικιστικού και Τουριστικού Πόλου» επί της οδού Πειραιώς 252 , στην περιοχή Ελαιώνα, Δ.Ε. Ταύρου Αττικής(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 13/2/2023)