Υποστηρικτικό Υλικό

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Eνίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Τουριστικών Επενδύσεων
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα (Β ΚΥΚΛΟΣ) - NEO
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Εντάσεις ενίσχυσης - Ειδικές περιοχές ενίσχυσης & νησιά (ΝΕΟ-1.6.2023)
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Πρότυπα κόστη τουριστικών επενδύσεων

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα" του Ν. 4887/2022 (β΄κύκλος)

ΚΑΔ Μεταποίησης- Εφοδιαστικής αλυσίδας
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Εντάσεις ενίσχυσης - Ειδικές περιοχές ενίσχυσης & νησιά (ΝΕΟ-1.6.2023)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Υπόδειγμα προέγκρισης χορήγησης δανείου (ΝΕΟ-1.6.2023)
Πρότυπα κόστη μεταποίησης

Συνοπτική παρουσίαση του Ν. 4887/2022

Ν. 4887/2022- διαδικασία αξιολόγησης

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα 360" του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Επιχειρηματικότητας 360
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Πρότυπα κόστη Επιχειρηματικότητας 360